6 lipca 2020

Zagadnienie: Zapytanie ofertowe dotyczyło wykonania metalowego przyrządu z wielowypustem wewnętrznym.

Analiza: Przyrząd musiał charakteryzować się dużą dokładnością wykonania i niekruchością.

Wykonanie: Zdecydowaliśmy się na wykonanie precyzyjnego modelu – wzorca- w technologii SLA, następnie wykonaliśmy formę odlewniczą z materiałów wysokotemperaturowych a następnie odlaliśmy dwie wkładki ze stopu niskotpliwego.