4 września 2019

Metalowy odlew utworzony na podstawie modelu drukowanego w technologii SLA