Przyrząd do cechowania dostosowany do geometrii korpusu

Przyrząd do cechowania dostosowany do geometrii korpusu

Zagadnienie: Problemem klienta był brak stabilizacji oraz niska powtarzalność pola podczas cechowania na części o...